Trao đổi, thảo luận về định hướng triển khai hoạt động công nhận của Việt Nam trong thời gian tới

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Ba 30, 2024 | 0:13 - Lượt xem: 425

Ngày 27/3/2024, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (do TS.Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng chủ trì) đã có cuộc họp trao đổi, thảo luận với 03 tổ chức công nhận của Việt Nam, bao gồm: Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Văn phòng Công nhận năng lực Đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (AOSC) và Viện Công nhận chất lượng Việt Nam (VACI).

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Đo lường, Vụ Tiêu chuẩn) đã lắng nghe ý kiến trình bày của 03 tổ chức công nhận về kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hoạt động công nhận tại Việt Nam và trong khu vực ASEAN, đồng thời ghi nhận những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ công nhận tại Việt Nam.

Hình ảnh buổi làm việc giữa Tổng cục TCĐLCL và 03 tổ chức công nhận của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động công nhận trong thời kỳ hội nhập hiện nay và định hướng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động công nhận của các tổ chức công nhận tại Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, trong thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét việc yêu cầu các tổ chức công nhận tại Việt Nam thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả công nhận để tạo cơ sở dữ liệu về tình hình hoạt động công nhận tại Việt Nam phục vụ công tác quản lý.

Hình ảnh trao đổi, thảo luận của các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục với 03 tổ chức công nhận.

Đỗ Thị Nga – Vụ HCHQ