Trà Vinh: Phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhiệm vụ trọng tâm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 28, 2022 | 12:12 - Lượt xem: 592

Xác định phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, Trà Vinh đã đề ra các giải pháp, định hướng nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn.

Với mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (dữ liệu lớn, học máy sâu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật,…), tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam nói chung và sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh Trà Vinh nói riêng; góp phần để nền kinh tế của tỉnh bứt phá, phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bám sát các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo định hướng phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới, cốt lõi là công nghệ số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật…) tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, góp phần giúp kinh tế Trà Vinh bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững (ảnh minh họa). 

Trà Vinh xác định phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm, tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại tỉnh Trà Vinh. Doanh nghiệp công nghệ số cần đi đầu, tạo đột phá, phấn đấu từng bước làm chủ công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp mô hình kinh doanh mới.

Trà Vinh phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Trà Vinh có ít nhất 05 doanh nghiệp thành lập mới hoặc tham gia chuyển đổi công nghệ số. Đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, ít nhất có 05 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

An Hạ