TPM – Giải pháp giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 3, 2019 | 11:04 - Lượt xem: 1028

Mới đây, khóa đào tạo “Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM giải pháp giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất” đã được mở nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng.

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) mở khóa đào tạo “Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM giải pháp giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất”.

Khóa đào tạo thu hút hơn 60 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: ĐVCC)

Khóa đào tạo nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng thông qua việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa các nguồn lực; cung cấp kiến thức cho doanh nghiệp về việc áp dụng TPM để giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

​Khóa đào tạo đã thu hút hơn 60 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản về TPM, khái niệm về OEE, cách phân loại các tổn thất liên quan đến thiết bị, các phương pháp xác định, giải quyết tình huống thực hành tính và đo lường OEE; khái quát các trụ cột của TPM và hướng dẫn thực hiện trụ cột AM và hoạch định triển khai TPM và AM; các công cụ hỗ trợ để thực hiện trụ cột AM, chia sẻ tình huống thực tế triển khai TPM tại các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh.

Đây là khóa đào tạo thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, liên quan đến thực hiện Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016-2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam mở khóa đào tạo “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và mã số mã vạch thúc đẩy năng suất chất lượng” nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Khóa đào tạo thu hút 30 học viên là người phụ trách chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các học viên được giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG); các mô hình giải thưởng chất lượng trên thế giới; quy trình xét tặng giải thưởng Chất lượng Quốc gia; các quá trình hình thành và phát triển; hướng dẫn các doanh nghiệp viết báo cáo GTCLQG; hướng dẫn trả lời các câu hỏi của tiêu chí giải thưởng; các vấn đề trọng tâm trong 7 tiêu chí giải thưởng (vai trò của lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng vào khách hàng và thị trường; thông tin và phân tích hoạt động; phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh).

Qua khóa đào tạo này giúp học viên hiểu rõ hơn về mã quốc gia, mã phân định GS1; mã thương phẩm toàn cầu (GTIN: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 hoặc ITF-14); cấu trúc mã GTIN; các nguyên tắc cấp mã GTIN;…