Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 11, 2019 | 22:26 - Lượt xem: 2025

Chiều ngày 11/1/2019, Tổng cục TCĐLCL tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự có ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đại diện các Bộ, ban, ngành và đại diện các đơn vị trong Tổng cục.

Ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ KH&CN và ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN (từ phải sang)

 Phát biểu tại khai mạc, ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho rằng, với sự nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng,quán triệt tinh thần hành động của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, năm 2018 Tổng cục đã triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế; Triển khai thực hiện tốt đảm bảo chất lượng và tiến độ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN trong năm 2018; Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.. Và ông cũng mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến, và đánh giá chỉ đạo từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ với hoạt động TCĐLCL.

Ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc hội nghị

 Trong hội nghị, trình bày về báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, và định hướng công tác năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã tóm tắt những kết quả và thành tựu về hoạt động trong năm 2018 mà Tổng cục TCĐLCL đạt được, nổi bật trong đó như hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ KH&CN giao; Tổng cục TCĐLCL đã công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý; Giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường; Hướng dẫn các bộ, Chi cục, tổ chức doanh nghiệp và các nhân thực hiện đầy đủ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các văn bản QPPL; Xây dựng 8 tiêu chuẩn quốc gia về MSMV, cập nhật kịp thời các quy định kỹ thuật mới của GS1 để phổ biến rộng rãi cho người sử dụng, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Tổ chức và chủ trì thành công Lễ trao giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017, tiếp nhận triển khai hồ sơ doanh nghiệp tham dự năm 2018; Đại diện Việt Nam tham gia các Tổ chức Quốc tế và khu vực, đàm phán các Hiệp định, triển khai ký các biên bản hợp tác, chủ trì tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn nhỏ; Tăng cường hoạt động TCĐLCL tại các bộ, ngành, địa phương; Chủ động tích cực tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các VBQPPL về TCĐLCL cho doanh nghiệp, địa phương và người dân cùng biết và thực hiện…

Bên cạnh đó đưa ra những phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2019 như sau: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL; Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, các chương trình hành động và chỉ đạo của cấp trên; Hoàn thiện Cơ cấu tổ chức, Quy chế và Điều lệ tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đẩy mạnh công tác về xây dựng TCVN, QCVN; Nâng cao hoạt động kiểm tra, thanh tra, khảo sát; Tăng cường hoạt động đo lường trong lĩnh vực chuyên ngành; Xây dựng quản lý dữ liệu quốc gia về mã số mã vạch; Triển khai chương trình 712; Tăng cường đầu tư cơ sở kỹ thuật và hạ tầng và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế theo chiều sâu.

Ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Cũng trong hội nghị, đại diện một số đơn vị đã đưa ra các bài tham luận thông qua đó đoàn chủ tịch đưa ra ý kiến và góp ý cho các đơn vị trong Tổng cục. Đồng tình về những báo cáo công tác năm 2018 và định hướng 2019 của Tổng cục TCĐLCL, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng Tổng cục cần chủ động hơn nữa trong thẩm quyền của mình. Trên tinh thần 10 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục TCĐLCL, Bộ trưởng đã đưa ra định hướng chỉ đạo trong năm 2019. Trong đó, tăng cường hơn nữa về thể chế, chính sách, chỉ đạo nhiệm vụ của TW, của Chính phủ; Nhanh chóng xác định được những nội dung gắn với thẩm quyền để cụ thể hoá thành tiến độ; Phân công phân nhiệm cách vào cuộc xử lý, tiếp cận mạnh mẽ hơn năm 2018; Chăm lo đội ngũ, quy hoạch hướng tương lai, phân tách quản lý nhà nước tự chủ xã hội hoá; Trọng tâm hơn nữa các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh năm 2019 sẽ là năm bứt phá ,sáng tạo và hiệu quả để tạo thành quả xứng đáng chào mừng 60 năm ngày truyền thống KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho rằng năm 2019 là năm cần bứt phá, sáng tạo và hiệu quả

Toàn cảnh hội nghị

Trương Vân