Tổng hợp Hội nghị lần thứ 16 và ngày cuối diễn ra Cuộc họp lần thứ 56 CIML

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 26, 2021 | 11:45 - Lượt xem: 1321

Hội nghị CIML về Đo lường pháp định lần thứ 16 được tổ chức 4 năm một lần đã diễn ra vào ngày 20, 21/10 vừa qua.

Tiến sỹ Charles  Ehrlich (NIST – Mỹ) đã được bầu làm Chủ tịch điều hành Hội nghị lần thứ 16 lần này. Hội nghị đã điểm nhanh và tổng kết lại các nội dung tương tự trong các phiên họp của Cuộc họp CIML lần thứ 56 như: OIML có 62 Quốc gia thành viên chính thức và 63 Quốc gia thành viên thông tấn (Corresponding members); Chủ tịch CIML báo cáo tổng quan về các công việc đã làm trong giai đoạn 2017 – 2021; Giám đốc BIML báo cáo về hoạt động tài chính trong giai đoạn 2017 – 2021; kế hoạch ngân sách tài chính cho giai đoạn 2022 – 2025; Báo cáo các công việc của CIML giai đoạn 2017 – 2021 tập trung vào: Tình hình tổ chức, quản lý và nhân sự của OIML; các hoạt động kỹ thuật; hệ thống đo lường của các nước có nền kinh tế đang phát triển; các hoạt động liên kết với các tổ chức khác như ISO/IEC/ILAC/IAF/BIPM, UNIDO…

Tiến sỹ Charles Ehrlich (NIST) – Chủ tịch Hội nghị lần thứ 16 CIML phát biểu

Phiên họp cuối cùng của Cuộc họp lần thứ 56 về Đo lường pháp định đã diễn ra vào ngày 22/10/2021, khép lại chuỗi sự kiện về Đo lường pháp định của OIML. Trong phiên họp cuối cùng, báo cáo của Hội nghị bàn tròn RLMO (RLMO Round table) với sự tham gia của 06 đại diện AFRIMETS, GULFMET, APLMF, SIM, COOMET, WELMEC đã thông báo cho hội nghị về các kết quả và kế hoạch hoạt động của nhóm trong thời gian tới. Chủ đề thảo luận chung của RLMO là: RLMO tiếp cận “số hóa” liên quan đến các phương tiện đo lường trong các khu vực diễn ra như thế nào?. 

Phiên họp cuối cùng cũng đã đề cập đến các cá nhân có đóng góp cho hoạt động của OIML, cụ thể như sau: Kỷ niệm chương OIML thuộc về Tiến sỹ Stephan Mieke; Thư khen ngợi: Bà Laetitia Delette, Bà Regina KlÜß; Ông Peter Eekhout; Ông Ken Butcher; Ông Chris Pulham; Kỷ niệm chương OIML CEEMS: Ông Sophors Em đến từ Campuchia.

Tiến sỹ Roman Schwartz phát biểu đại diện được vinh danh Giải thưởng OIML CEEMS 2021

Dự kiến Cuộc họp lần thứ 57 Đo lường Pháp định CIML sẽ diễn ra ở Trung Quốc trong năm 2022 và Cuộc họp lần thứ 58 CIML sẽ do Thái Lan đảm nhận vào năm 2023.

Ngọc Minh