Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2017 | 2:08 - Lượt xem: 4583

Ông Trần Văn Vinh sinh ngày 20 tháng 7 năm 1961 tại Xã Đồng Nguyên, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác:

– 1979-1985: Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Budapest-Hungary

– 1994- 1995: Học cao học tại Đại học Tổng hợp Aldelaide-South Australia

– 1996-1998: Phó trưởng phòng- Phòng Đo lường Áp suất- Trung tâm Đo lường Việt Nam

– 1998-2008: Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT)

– 2000-2001: Phó bí thư Chi bộ Đào tạo-Thông tin-QUACERT

– 2002: Bí thư Chi bộ QUACERT- SMEDEC- Ban Quản lý Dự án

– 2003 đến nay: Bí thư Chi bộ QUACERT

– 2002-2004: Lý luận chính trị cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

– 23/5/2007 đến 30/9/2015: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

– 01/10/2015 đến nay: Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng