Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc với Tuỳ viên Hợp tác Thương mại Phái đoàn Châu Âu

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 20, 2018 | 16:02 - Lượt xem: 1551

Chiều ngày 20/11/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với  Tuỳ viên Hợp tác Thương mại Phái đoàn Châu Âu. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng một số đại điện các đơn vị trong Tổng cục. Bên phía phái đoàn Châu Âu có ông Matthieu Penot – Tuỳ viên Hợp tác Thương Mại phái đoàn Châu Âu.

Ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Ông Matthieu Penot – Tuỳ viên Hợp tác Thương Mại phái đoàn Châu Âu

Chương trình hội nhập khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu (ARISE) là một chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp các nước ASEAN thực hiện sáng kiến hội nhập đặc biệt là xây dựng thị trường chung ASEAN và kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN. Mục tiêu tổng thể của dự án đó là tăng trưởng kinh tế hòa nhập và giảm nghèo tại Việt Nam, tối đa hóa lợi ích của Việt Nam từ các ưu đãi thương mại với trọng tâm là các hiệp định thương mại trong khu vực FTA Việt Nam-EU. Phía Việt Nam đã đề xuất trao đổi thông tin giữa EU và Việt Nam về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường và quy trình đánh giá sự phù hợp; phổ biến quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo và các chương trình truyền thông bên cạnh sự hỗ trợ của Cổng thông tin hỗ trợ xuất khẩu của EU; xây dựng năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp hướng tới mục tiêu công nhận và chứng nhận trong các lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu được lựa chọn; tăng cường mạng lưới các phòng thí nghiệm và nâng cao năng lực các tổ chức thử nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu được lựa chọn.

Trong buổi họp, hai bên đã cũng bàn về kinh phí và lựa chọn các chuyên gia tham gia vào dự án ARISE, cũng như đề xuất phái Châu Âu sẽ có nhiều hoạt động nhằm tối đa kinh phí, xác định các lĩnh vực xuất khẩu chính như đồ gỗ, điện- điện tử, thực phẩm đóng gói, thủy sản , nông sản

Toàn cảnh buổi làm việc

Trương Vân