Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng điều động, bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo mới

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 9, 2018 | 2:15 - Lượt xem: 2310

Ngày 7/5/2018, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Lãnh đạo Tổng cục đã trao quyết định điều động cán bộ và bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo các đơn vị quan trọng của Tổng cục.

 Ngày 26/4/2018, Tổng cục trưởng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh đã ký Quyết định điều động cán bộ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Tuấn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra về công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo mới - ảnh 1

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho 2 vị trí lãnh đạo thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Cục Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa 

Ngày 7/5/2018 Tổng cục trưởng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh cũng đã ký Quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Văn phòng đại diện Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tại Hải Phòng thuộc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đến nhận công tác tại Cục Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi trao quyết định luân chuyển và bổ nhiệm, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh cho rằng, đây là những vị trí và nhiệm vụ quan trọng. Những người được giao nhiệm vụ trên cương vị mới cần phải phát huy hết khả năng, vai trò của mình thúc đẩy sự phát triển của Tổng cục.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo mới - ảnh 2Ông Nguyễn Tuấn Hải – Phó GĐ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Hải, thay mặt những cán bộ được điều động và bổ nhiệm vào các vị trí mới cũng đã thể hiện sự quyết tâm và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ quản lý, phát huy kiến thức thực tiễn, nỗ lực cùng Tổng cục trong công tác chỉ đạo quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu góp phần thúc đẩy sự phát triển và thắng lợi chung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.