Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cảnh báo về dầu nhờn không đạt chuẩn

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020 | 21:35 - Lượt xem: 1433

Tổng cục TCĐLCL vừa ra văn bản số 2932/TĐC-QLCL gửi các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong để cảnh báo về tình trạng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 14:2018/BKHCN).

Văn bản của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) nêu rõ, vào ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN và ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN.

Để tăng cường quản lý chât lượng dầu nhờn động cơ đốt trong theo quy định tại QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN đảm bào tuân thủ đúng pháp luật, hạn chế các rủi ro vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong, Tổng cục TCĐLCL có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, tình trạng dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩukhông phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN có chiều hướng gia tăng. Các doanh nghiệp có lô hàng dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tính theo giá trị lô hàng được quy định tại Nghị định sô 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nhiều doanh nghiệp đã bị xử lý vi phạm hàng trăm triệu đồng, gấp 2-5 lần giá trị hàng hóa vi phạm. Nhiều trường hợp được ghi nhận nguyênnhân gây ra tình trạng trên là do doanh nghiệp nhập khẩu chưa hiểu và thực hiện đúng QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN; chưa có các biện pháp thực hiện quyền của doanh nghiệp nhập khẩu đối với các nhà sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong tại nước ngoài; chưa có yêu cầu và quy định chặt chẽ (bao gồm cả yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa nhập khẩu không bảo đảm chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật) đối với đối tác nước ngoài khi cung cấp dầu nhờn không phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.

Các sản phẩm dầu nhờn giả: Ảnh ST

Hành vi nhập khẩu và tiêu thụ dầu nhờn động cơ đốt trong không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã gây tổn thất cho chính các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ không đạt chất lượng và người tiêu dùng, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp càng gây khó khăn thêm cho chính doanh nghiệp nhập khẩu và các bên liên quan.

Do đó, Tổng cục TCĐLCL đề nghị, đối với doanh nghiệp nhập khẩu thông báo cho nhà sản xuất sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong tại nước ngoài biết quy định quản lý của Việt Nam hiện nay thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.

Yêu cầu nhà sản xuất sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong tại nước ngoài cần có biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm này theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam (QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2015 QCVN 14:2018/BKHCN) nếu muốn xuất khẩu sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong vào thị trường Việt Nam.

Có biện pháp kiểm soát chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong của nhà sản xuất nước ngoài theo QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc bồi thường thiệt hại cho người nhập khẩu (người bán hàng) hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của nhà sản xuất không bảo đảm chất lượng hàng hóa theo quy định tại Mục 2 Chương V Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với cơ quan kiểm tra dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu, nghiên cứu, đề xuất với TCĐLCL việc áp dụng biện pháp kiểm tra ở mức độ chặt chẽ hơn theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được bổ sung, sửa đối tại khoản 3 Điêu 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) đối với các doanh nghiệp nhập khẩu đã từng có hành vi vi phạm nhập khẩu lô hàng dầu nhờn động cơ đốt trong không phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN để được xem xét, quyết định.

Tông cục TCĐLCL có ý kiến để các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục TCĐLCL để được xem xét, giải quyết.

Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2020, Tổng cục TCĐLCL (cụ thể là Cục QLCL sản phẩm hàng hóa) đã thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng tổng số 1092 lô dầu nhờn động cơ nhập khẩu, phát hiện 40 lô không đạt chất lượng theo QCVN (khối lượng 127.000 lít), xử phạt vi phạm hành chính trên 2,6 tỷ đồng. Một số ví dụ về trường hợp bị xử lý: cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với lô dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không đạt chất lượng của Công ty TNHH Thế giới ĐP, xử phạt Công ty này 180 triệu đồng.

Tính từ tháng 11/2019 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý trên 10 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất dầu nhờn không phù hợp quy chuẩn. Tổng số tiền xử phạt vi phạm, nộp ngân sách nhà nước là hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất phải tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế các sản phẩm không phù hợp.

Theo VietQ