Tổng cục TCĐLCL: Tích cực, chủ động, triển khai hiệu quả các hoạt động

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 6, 2022 | 17:26 - Lượt xem: 1276

Trong năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ…

“Thích ứng an toàn, linh hoạt”

Năm 2021, Tổng cục TCĐLCL đã hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ KH&CN giao; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL; duy trì tốt nề nếp làm việc; thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước.

Cụ thể: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt” trong “trạng thái bình thường mới”. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ KH&CN giao theo kế hoạch và đột xuất; Công tác xây dựng VBQPPL, văn bản kỹ thuật về TCĐLCL đã được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

Tổng cục chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, kịp thời hướng dẫn và phối hợp tốt với các Bộ ngành, địa phương, các cơ quan liên quan… thực hiện tốt Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn luật;

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về TCĐLCL, kiến thức về NSCL cho doanh nghiệp, địa phương và người dân biết thực hiện đúng thông qua việc triển khai đa dạng, phong phú các hình thức truyền thông, quảng bá về hoạt động TCĐLCL;

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt thăm và làm việc tại Tổng cục TCĐLCL ngày 17/6/2021. 

Tiếp tục hỗ trợ cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực trong lĩnh vực trang thiết bị y tế phục vụ doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế cung cấp chống dịch và xuất khẩu; hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về trang thiết bị y tế; Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, đảm bảo phù hợp với chính phủ điện tử, chính phủ số;

Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các Chương trình, Đề án quốc gia (Đề án 100; Đề án 996; Chương trình 1322; Quyết định số 36/QĐ-TTg; Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg); Công tác khảo sát, kiểm tra chất lượng có đổi mới sáng tạo, khảo sát trực tuyến, giảm kiểm tra theo kế hoạch, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chất lượng, nhãn hàng hóa.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền tạm dừng sản xuất lưu thông, chuyển hồ sơ vi phạm cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

Cho phép cơ sở đào tạo được đào tạo trực tuyến, tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận được thực hiện đánh giá trực tuyến từ xa thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử thích hợp để tiến hành đào tạo, đánh giá chứng nhận, đánh giá công nhận các doanh nghiệp tại địa bàn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gây bức xúc cho xã hội;

 Hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục được triển khai tích cực và chủ động.

Công tác hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện: Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo trực tuyến quốc tế quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và công tác bàn giao vai trò Chủ tịch APO, ACCSQ, WG1, WG2; thể hiện xuất sắc vai trò trung tâm, dẫn dắt của Việt Nam trong việc điều hành hoạt động của APO, ASEAN nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng chung đến các nước trong khu vực; triển khai tốt các cam kết về TBT trong các FTA mà Việt Nam là một bên ký kết; tăng cường phối hợp và tận dụng hiệu quả hỗ trợ của các đối tác song phương;

Duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính về đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Tập thể Lãnh đạo các cấp đoàn kết gương mẫu; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh hoạt động tích cực, đóng góp to lớn trong công tác chỉ đạo điều hành; đời sống tinh thần và vật chất ngày càng được đảm bảo và nâng cao.

Có thể thấy trong năm 2021, Tổng cục đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng;

Thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Điểm sáng trong hoạt động TCĐLCL

Năm 2021, Tổng cục đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ; Hệ thống VBQPPL về TCĐLCL cơ bản đã hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo cơ sở nền tảng pháp lý để triển khai các hoạt động cụ thể của Tổng cục và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống TCĐLCL;

Công tác phối hợp với các Bộ/ngành đã được tăng cường để xử lý vướng mắc liên quan đến TCĐLCL thông qua các buổi làm việc về kế hoạch với các bộ, ngành, công tác tiêu chuẩn hóa đã được đẩy mạnh và tăng cường hơn trong hoạt động quản lý chuyên ngành; Lãnh đạo Tổng cục và toàn thể công chức, viên chức, người lao động luôn nhiệt tình, chủ động trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, cũng như các nhiệm vụ đột xuất.

Lễ kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới (14/10/2021). 

Xã hội ngày càng quan tâm đến hoạt động TCĐLCL, đặc biệt là doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ngành TCĐLCL, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Tổng cục. Sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục đã được duy trì và tăng cường; các tổ chức quốc tế, khu vực, các đối tác nước ngoài tích cực giúp đỡ, cung cấp nguồn lực, tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh những thuận lợi, trong năm 2021, Tổng cục TCĐLCL cũng gặp phải những khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát, xuất hiện chủng mới, diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ;

Công việc đòi hỏi chuyên môn ngày càng nhiều trong khi ngân sách và nhân lực ngày càng thu hẹp; Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của một số Bộ/ngành, địa phương đối với công tác TCĐLCL có phần được đẩy mạnh song chưa thực sự thường xuyên;

Thời hạn yêu cầu tổng hợp báo cáo, góp ý văn bản, phối hợp công tác thường rất gấp nên còn ảnh hưởng tới chất lượng xử lý, đôi khi chưa bảo đảm về thời gian theo đề nghị của một số Bộ quản lý ngành, lĩnh vực vì văn bản nhận được có thời hạn xử lý ngắn hoặc hết thời hạn;

Hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Việc triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành mới của Bộ (vb.most.gov.vn) còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do hệ thống cấu hình chưa phù hợp với tổ chức bộ máy của Tổng cục dẫn đến việc thực hiện xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử còn chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ KH&CN;

Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng buôn lậu, gian lận về chất lượng xăng dầu diễn biến quy mô rộng và phức tạp, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận, lợi dụng chính sách hậu kiểm để nhập khẩu hàng kém chất lượng (dầu nhờn động cơ, mũ bảo hiểm,…) đưa ra lưu thông;

Việc tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp bị khống chế mức trần trích lập Quỹ bổ sung thu nhập. Quy định này khiến các tổ chức KH&CN công lập gặp nhiều khó khăn do nguồn chi trả thu nhập sụt giảm, không còn khả năng thu hút nguồn lao động chất lượng cao và xuất hiện tình trạng “chảy máu chất xám”.

Thực hiện kế hoạch năm 2021 được Bộ KH&CN giao, đồng thời quán triệt triển khai các Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Tổng cục TCĐLCL đã chỉ đạo và tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị trực thuộc.

Nhằm thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục đã nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hà My