Tổng cục TCĐLCL thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 1, 2018 | 17:22 - Lượt xem: 1397

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

– Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

– Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Số điện thoại: 024 22108734

  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

STT Tên tài sản Đơn vị tính Khối lượng Chất lượng
I Thu hồi vật tư, vật liệu từ phá dỡ nhà K Toàn bộ tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ công trình nhà K, M, L, Q để giải phóng mặt bằng (tại số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)
1 Cửa m2 98,3070
2 Kết cấu sắt thép tấn 3,4684
3 Mái tôn m2 235,9548
4 Thiết bị điện, nước toàn bộ 1,0000
II Thu hồi vật tư, vật liệu từ phá dỡ nhà M
1 Cửa m2 100,0980
2 Kết cấu sắt thép tấn 3,4663
3 Mái tôn m2 221,6520
4 Thiết bị điện, nước toàn bộ 1,0000
III Thu hồi vật tư, vật liệu từ phá dỡ nhà L
1 Thu mua cửa m2 148,5270
2 Kết cấu sắt thép tấn 4,0968
3 Mái tôn m2 291,7341
4 Thiết bị điện, nước toàn bộ 1,0000  
IV Thu hồi vật tư, vật liệu từ phá dỡ nhà Q
1 Cửa m2 89,9280  
2 Kết cấu sắt thép tấn 2,6766  
3 Mái tôn m2 190,5300  
4 Thiết bị điện, nước toàn bộ 1,0000  
VI Sắt trong bê tông tấn 14,2740
  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 116.033.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng).
  2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

–  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

– Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

– Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

–  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 02/11/2018 đến ngày 06/11/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng G09, Nhà A, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.”