Tổng cục TCĐLCL hướng dẫn công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 9, 2019 | 10:32 - Lượt xem: 1524

Cuối năm là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng xấu đến thị trường, sức khỏe, quyền lợi của người dân, an toàn của xã hội.

Để đảm bảo chất lượng, đo lường và an toàn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại công văn số 454/KH-BCĐ 389 ngày 30/11/2018 về việc Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã có công văn số 10/TĐC-QLCL ngày 04/01/2019 hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ, các Chi cục TĐC địa phương kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tổng cục TĐC yêu cầu các cơ quan kiểm tra có trọng tâm, tập trung kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh nơi phát sinh nguồn hàng chính; Các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, đo lường và nhãn hàng hóa qua khảo sát và thông tin, cảnh báo. Đề nghị các đơn vị chức năng xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan kiểm tra tập trung vào các loại hàng hóa phục vụ tiêu dùng nhiều dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tại công văn số 10/TĐC-QLCL, Tổng cục TĐC yêu cầu các cơ quan kiểm tra tại địa phương chủ động tích cực kiểm tra trên địa bàn và phối hợp tốt với Tổng cục TĐC (Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa) và các đơn vị liên quan kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa tại các cơ sở trên địa bàn theo nội dung và đối tượng đã nêu trên.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành lập các Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Đồng thời giúp Tổng cục TĐC tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra Tết Nguyên đán về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 19/02/2019./.

Nguồn Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa