Tổng cục TCĐLCL tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn xét duyệt kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 9, 2018 | 10:54 - Lượt xem: 1337

Thực hiện việc lập kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019 theo đề xuất của một số Bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ GT&VT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ (Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam).

Ngày 09/11/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn xét duyệt kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 (thành phần theo Quyết định 1869/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2018 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xét duyệt kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019). Tham dự cuộc họp có đại diện một số đơn vị trong Tổng cục TCĐLCL và đại điện các Bộ, ngành.

Tại cuộc họp, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục TĐC ông Nguyễn Văn Khôi – Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn đã chủ trì thảo luận về đối tượng xây dựng TCVN, sự trùng lặp với TCVN hiện hành của các hạng mục đề xuất xây dựng TCVN năm 2019 và trách nhiệm, phối hợp xây dựng TCVN giữa các Bộ, ngành.

 

Ông Nguyễn Văn Khôi – Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất đối với từng hạng mục đề xuất xây dựng TCVN, Dự thảo Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 sẽ được trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt trong tháng 12/2018.  

Toàn cảnh hội thảo