Tổ chức thanh lý với hình thức bán các tài sản hư hỏng, không còn sử dụng của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 16, 2022 | 17:00 - Lượt xem: 418

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HCKT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của  Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thanh lý tài sản của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thực hiện thông báo số 242/TB-HCKT ngày 16/12/2022 của Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc bán thanh lý tài sản, Trung tâm tổ chức thanh lý với hình thức bán các tài sản hư hỏng, không còn sử dụng, cụ thể như sau:

– Tài sản: Theo danh mục đính kèm.

– Giá bán tài sản thanh lý: 2.940.000 đồng. (Số tiền bằng chữ: Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)

– Hình thức bán tài sản thanh lý: Bán công khai theo hình thức niêm yết giá. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý nêu trên đăng ký mua tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2022 đến ngày 23/12/2022, tại Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0243.37562889 (đ/c: Phạm Thị Nhung).

Chi tiết danh mục tài sản thanh lý