TINH GỌN VÀ TỐI ƯU NGUỒN LỰC VỚI TWI

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 6, 2020 | 12:08 - Lượt xem: 1063

TINH GỌN VÀ TỐI ƯU NGUỒN LỰC VỚI TWI
Làm thế nào để xác định được nguồn lực nào là cần thiết cho doanh nghiệp trong từng bối cảnh cụ thể?
Làm thế nào để tinh gọn và tối ưu mọi nguồn lực sẵn có để phát triển bền vững mà giảm tối đa sự lệ thuộc vào các nguồn lực từ bên ngoài?
Khi xác định đúng giá trị của nguồn lực bên trong doanh nghiệp, bạn sẽ tự biết cách để tinh gọn và tối ưu nguồn lực từ bên trong doanh nghiệp mình.

Chi tiết: