Tin cảnh báo của Hoa Kỳ về đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 9, 2018 | 7:58 - Lượt xem: 1516

Ngày 26/6/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo bổ sung đối với Quy định Xác định các nguyên tố chì, ATSM F963 và Phthalates trong các loại gỗ được sử dụng để chế tạo sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em được thông báo cho WTO vào ngày 19/10/2017 mã thông báo G/TBT/N/USA/1308. Cụ thể Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC) sẽ đưa ra các quy tắc để xác định một số sản phẩm gỗ thô hoặc gỗ chưa qua xử lý (EWPs) như ván dăm, gỗ cứng, gỗ dán và tấm sợi gỗ mật độ trung bình, được làm từ gỗ nguyên chất hoặc chất thải gỗ tiêu dùng không chứa chì, các yếu tố ASTM F963 hoặc phthalate có vượt quá các giới hạn được quy định trong các đạo luật của (CPSC) về sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em hay không. Dựa trên việc xác định này, một số EWP cụ thể sẽ không thuộc diện bắt buộc phải có thử nghiệm của bên thứ ba về việc tuân thủ các yêu cầu đối với chì, ASTM F963 hoặc phthalates cho các sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em.

Quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 23/7/2018 .

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

          https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3306_00_e.pdf

          Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1308/Add.1

(nguồn TBTVN)