Tiêu chuẩn ‘xanh’ – lợi thế giúp hàng Việt vượt qua rào cản

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 23, 2021 | 15:03 - Lượt xem: 1092

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh, tiêu chuẩn “xanh” chính là lợi thế giúp cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam vượt qua các rào cản mới của nước ngoài.

Công tác xây dựng tiêu chuẩn luôn được chú trọng

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tiêu chuẩn là tiền đề rất quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại để hội nhập sâu rộng và mạnh mẽ hơn với quốc tế và khu vực.

Trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, giai đoạn 2016 – 2020, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình công bố 3973 TCVN (Tiêu chuẩn Quốc gia), khoảng 88%TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 60% (năm 2020 là 895 TCVN); góp phần hoàn thiện hệ thống TCVN theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ.

“Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được Tổng cục chú trọng nâng cao, đổi mới, tăng cường sự chủ động để hỗ trợ tốt hơn cho các Bộ/ngành. Riêng năm 2020, công tác soạn thảo và ban hành TCVN được đẩy mạnh với tỷ lệ hơn 90% TCVN xây dựng mới hài hòa quốc tế và khu vực. Đến nay, hệ thống TCVN có khoảng 13.000 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60%”, ông Nguyễn Hoàng Linh cho hay.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả to lớn, tuy nhiên, thời gian qua, việc xây dựng các tiêu chuẩn vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, sự tham gia của các doanh nghiệp, chủ thể của hoạt động tiêu chuẩn còn thụ động, phụ thuộc vào nhà nước xây dựng các tiêu chuẩn để áp dụng; đa số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế, trang thiết bị sản xuất, trình độ quản lý sản xuất còn chưa đáp ứng với yêu cầu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, chưa nhận thức đầy đủ vai trò của tiêu chuẩn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; đội ngũ chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn vẫn còn thiếu, số lượng chuyên gia giỏi chuyên sâu còn hạn chế, thiếu về chất và lượng…

Xây dựng tiêu chuẩn thúc đẩy tăng trưởng xanh

Đối với Việt Nam, phát triển bền vững được xác định là con đường tất yếu. Theo ý kiến một số chuyên gia, việc xây dựng các tiêu chuẩn để thích ứng với chủ trương thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững là một nhu cầu cấp thiết.

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, hiện nay, xu hướng của thế giới là phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường. Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, Việt Nam đã xây dựng được 750 tiêu chuẩn hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh như: Nhóm tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, chất lượng không khí, chất lượng nước, quản lý chất thải; tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ ISO 11041; các nhóm tiêu chuẩn về đô thị thông minh, lưới điện thông minh phục vụ Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030…

“Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn mang tính chất thân thiện với môi trường, bởi tiêu chuẩn “xanh” chính là lợi thế giúp sản phẩm hàng hóa Việt Nam vượt qua các rào cản mới của nước ngoài. Ví dụ như rào cản với các sản phẩm có sử dụng chất gây ô nhiễm môi trường hay sản phẩm không thân thiện với môi trường”, ông Linh nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng cũng cho hay, cần ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến nguyên, nhiên liệu mới thay thế cho nguồn nhiên liệu khoáng; năng lượng tái tạo; hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm thiết bị sử dụng điện; tái sử dụng nước thải; tái chế chất thải; các sản phẩm có tính năng tiết kiệm nước; công nghệ thân thiện với môi trường; bao bì phân hủy sinh học…

Ngoài ra, cần xây dựng các tiêu chuẩn về ứng phó biến đổi khí hậu như tiêu chuẩn về định lượng và kiểm kê khí nhà kính cho các ngành công nghiệp, điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới thay thế các môi chất lạnh cũ có chứa chất làm suy giảm tầng ozone…

Việc xây dựng tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh là yêu cầu cấp thiết. 

Doanh nghiệp cần làm gì để đáp ứng các tiêu chuẩn trong bối cảnh hội nhập?

Ông Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ, có một thực tế có thể thấy rõ thời gian vừa qua là rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động, tích cực, nhạy bén trong việc tìm kiếm, nắm bắt các yêu cầu kỹ thuật để đưa hàng hóa xuất khẩu tiếp cận với thị trường mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kịp thời tiếp cận với yêu cầu, quy định mới của quốc tế, Tổng cục TCĐLCL đã cung cấp và tổ chức tư vấn miễn phí các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế như máy thở, máy hô hấp, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, lĩnh vực về quản lý rủi ro, hệ thống quản lý chất lượng nói chung và đặc thù cho ngành y tế nói riêng trên Cổng thông tin của Tổng cục.

Ngoài ra, để doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn hội nhập, cần có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Nhà nước trong việc hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tiếp cận, chứng minh một cách dễ dàng hơn, với mục tiêu chung là đưa sản phẩm hàng hóa của Việt Nam có chất lượng tốt hơn, để không chỉ được người tiêu dùng trong nước đón nhận mà người tiêu dùng của các nước trên thế giới cũng hài lòng.

Hán Hiển