Tiêu chuẩn thúc đẩy sự đổi mới

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023 | 9:57 - Lượt xem: 577

Đổi mới hiện diện ở mọi thời điểm, mọi nơi trên thế giới và là căn nguyên của mọi sự thay đổi, cải tiến, tiến bộ của con người và xã hội. Và chính tiêu chuẩn luôn góp phần quan trọng cho quá trình này.

Không có lĩnh vực nào mà không có sự hiện diện của sự đổi mới. Đổi mới được coi là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của các thực thể riêng hoặc chung, cho hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội. Đổi mới thực sự trở thành mối quan tâm chính của cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội. Cả ba nhóm đối tượng này đều có những thách thức phải đối mặt như sự phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, công nghệ mới, tài nguyên nước, môi trường, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng, trách nhiệm xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data)…

Và tiêu chuẩn mang lại sự đổi mới cho thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thị trường mới và gia tăng kiến thức, niềm tin của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn đóng góp tích cực cho thế giới chúng ta đang sống, cung cấp các giải pháp và giúp đạt được lợi ích cho tất cả lĩnh vực hoạt động, từ khoa học đến công nghệ, từ quản lý đến tài chính hoặc thương mại. Và tiêu chuẩn chính là nền tảng cho sự đổi mới, một công cụ quan trọng để hỗ trợ cho đổi mới và có thể thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ một cách sáng tạo.

Theo Ngân hàng Thế giới, một trong những lợi ích kinh tế quan trọng nhất của tiêu chuẩn là làm tăng hiệu quả về sản xuất và sáng tạo. Thông qua tiêu chuẩn, các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn, nhất là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia có khả năng cung cấp các giải pháp nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy đổi mới bằng cách xác định, đặt ưu tiên và xây dựng các tiêu chuẩn có thể dự đoán và đáp ứng nhu cầu của cả thị trường và xã hội. Tiêu chuẩn có khả năng truyền tải các tri thức, kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến nhất của nhân loại đến người sử dụng tiêu chuẩn và giải quyết một cách hiệu quả những thách thức mang tính toàn cầu.

Với sự phát triển của công nghệ và sự bùng nổ của AI, internet, các trang web, phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ trực tuyến đã làm nảy sinh thêm những thách thức mới cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Tiêu chuẩn có thể cung cấp các giải pháp, đặc biệt là về khả năng tương tác mà nếu thiếu khả năng này thì công nghệ nêu trên sẽ không thể thực hiện các liên kết cần thiết để cùng nhau vận hành một cách hiệu lực và hiệu quả. Các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn là một trong những bên chủ chốt nhất trong việc khuyến khích sự cạnh tranh và tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới hiệu quả và mang tính đổi mới, sáng tạo.

Tiêu chuẩn làm gia tăng giá trị bằng cách tạo ảnh hưởng đến sự tiến bộ về công nghệ và thúc đẩy quá trình đổi mới bằng cách định hướng mới cho hiệu quả hoạt động trong tương lai. Các tổ chức có nhiều lý do để thúc đẩy sự đổi mới và sử dụng các tiêu chuẩn. Cả hai hành động này đều nhằm cải tiến chất lượng và hiệu quả công việc của tổ chức, tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao năng lực của tổ chức để có thể tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các công nghệ và kiến thức mới. Tiêu chuẩn cung cấp khuôn khổ và các yêu cầu đã được hài hòa không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả ở phạm vi khu vực và quốc tế, đáp ứng quy định pháp lý để mang lại lợi ích cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Phát triển bền vững được Vinamilk đưa vào chiến lược trọng yếu, thể hiện trong việc mở rộng và xây dựng mới hệ thống trang trại bò sữa công nghệ cao trong suốt gần 20 năm qua. 

Công nghệ ngày nay đang thay đổi nhanh chóng và điều quan trọng là việc xây dựng các tiêu chuẩn đi theo cùng một xu hướng như vậy. Để đạt được mục tiêu này, các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn cần tích cực nghiên cứu cách thức để đổi mới và cải tiến quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, rút ngắn thời gian xây dựng tiêu chuẩn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn cao hơn và đáp ứng yêu cầu của người sử dụng tốt hơn.

Yêu cầu của khách hàng tiếp tục thay đổi và phát triển. Và mục tiêu sự đổi mới liên tục của các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn là đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, tốt nhất là vượt trên sự mong đợi của khách hàng và các bên liên quan theo hướng “đơn giản hơn, nhanh hơn và tốt hơn”.

Nếu bản chất của đổi mới là biến đổi ý tưởng thành tài sản và cải tiến sản phẩm, quá trình và dịch vụ, thì tiêu chuẩn thúc đẩy sự đổi mới bằng cách phổ biến kiến thức và hỗ trợ các bên liên quan, giúp họ tạo ra các sản phẩm, quá trình và dịch vụ có tính đổi mới một cách hiệu quả hơn.

10 điều tiêu chuẩn có thể hỗ trợ cho sự đổi mới:

1. Tiêu chuẩn thúc đẩy sự đổi mới

Các tiêu chuẩn giúp quảng bá sản phẩm và dịch vụ có tính đổi mới bằng cách xây dựng sự tin cậy giữa các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dùng, đồng thời tạo ra một thị trường quy mô lớn.

2. Tiêu chuẩn tiếp tục tạo ra các thị trường mới

Tiêu chuẩn có thể giúp đảm bảo khả năng tương thích và khả năng tương tác của các sản phẩm và dịch vụ. Người dùng cuối cùng được hưởng lợi từ việc giảm giá thành.

3. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng sản phẩm

Tiêu chuẩn cải tiến chất lượng sản phẩm, áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, đồng thời đảm bảo các khía cạnh an toàn.

4. Tiêu chuẩn hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển

Tiêu chuẩn thúc đẩy sự cạnh tranh, tạo ra môi trường lý tưởng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển và do đó cắt giảm chi phí cho nghiên cứu và phát triển.

5. Tiêu chuẩn tăng cường khả năng hiện diện của sản phẩm, hàng hóa và dịch vu

Tiêu chuẩn hóa là điều thực sự cần thiết cho sự thâm nhập thị trường của các kết quả nghiên cứu và phát triển, giúp giảm chi phí sản xuất, tránh các giải pháp độc quyền hoặc chưa đầy đủ.

6. Tiêu chuẩn tạo thuận lợi cho thương mại

Tiêu chuẩn hỗ trợ xuất khẩu bằng cách loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong từng quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới.

7. Tiêu chuẩn tăng cường quy định quản lý

Tiêu chuẩn hỗ trợ hoạt động quản lý của Chính phủ và địa phương. Bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý để có thể lưu thông sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường.

8. Tiêu chuẩn tăng cường an toàn và bảo vệ môi trường

Tiêu chuẩn đưa ra các quy định cơ bản về an toàn và môi trường cho các sản phẩm, hàng hóa.

9. Tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi

Tiêu chuẩn cho phép tiếp cận đến tất cả người tiêu dùng. Tiêu chuẩn quốc gia được khuyến khích hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực (như tiêu chuẩn của ISO, IEC, ITU, EN …) càng nhiều càng tốt.

10. Tiêu chuẩn rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường

Tiêu chuẩn hóa là công cụ tốt nhất để đảm bảo giới thiệu nhanh các sản phẩm và công nghệ có tính đổi mới ngay từ giai đoạn sớm nhất có thể. Tiêu chuẩn hóa rút ngắn chu kỳ giữa khái niệm ban đầu và sự tiếp cận với thị trường toàn cầu.

TS. Phùng Mạnh Trường – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

(theo VietQ)