Tiêu chuẩn quốc tế ISO về giảm lượng mảnh vỡ và làm sạch không gian

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 30, 2021 | 13:05 - Lượt xem: 813

Đầu năm 2021, các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi các quốc gia cùng nhau làm sạch và hợp tác với ISO xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Theo đánh giá, hoạt động trong không gian là rất cần thiết cho lĩnh việc viễn thông, an ninh quốc gia và khoa học vũ trụ, tuy nhiên hậu quả là tạo nên hàng nghìn mảnh vỡ. Gần 9.000 mảnh vỡ không gian (như vệ tinh, tên lửa cũ…) đã trôi nổi trên đó và tạo thành nên nguy hiểm cho sứ mệnh không gian. 

Hệ thống xếp hạng Đánh giá bền vững về không gian (SSR) mới ra mắt gần đây nhằm mục đích quan tâm đến môi trường không gian của trái đất. Sáng kiến ​​toàn cầu này được nêu ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với sự phối hợp với Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Nhóm Nghiên cứu Kích hoạt Không gian tại MIT Media Lab, Đại học Texas tại Austin và Bryce Tech.

Một số tiêu chuẩn ISO là một phần của hướng dẫn quốc tế được sử dụng bởi phương pháp tiếp cận toàn ngành này. Chúng bao gồm ISO 24113, Hệ thống vũ trụ – Yêu cầu giảm thiểu mảnh vỡ trong không gian và ISO 26900, Hệ thống truyền thông tin và dữ liệu không gian – Thông điệp dữ liệu quỹ đạo.

Ông Nick Tongson, Giám đốc ủy ban chuyên gia của ISO về phát triển tiêu chuẩn giảm thiểu mảnh vỡ vũ trụ và Giám đốc Tiêu chuẩn, tại Viện Hàng không và Du hành vũ trụ Hoa Kỳ (AIAA) cho biết, những sáng kiến ​​như vậy là cần thiết để chống lại vấn đề ngày càng gia tăng này.

“Không gian là nguồn tài nguyên được chia sẻ toàn cầu và hợp tác quốc tế là điều cần thiết để hạn chế tạo ra các mảnh vỡ mới do sự gia tăng lưu lượng truy cập. Do đó, các tiêu chuẩn quốc tế ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho các tổ chức những hướng dẫn có thể đóng góp vào hành động làm sạch không gian”, ông Nick nhấn mạnh.

Bằng cách chỉ định xếp hạng cho những nhiệm vụ không gian dựa trên một loạt các tham số, hệ thống xếp hạng SSR khuyến khích hành vi có trách nhiệm hơn trong không gian bằng cách tăng tính minh bạch của các hành động được thực hiện bởi các tổ chức trong lĩnh vực này. Những thông số này bao gồm việc tuân thủ hướng dẫn quốc tế về giảm thiểu các mảnh vỡ trong không gian, trong đó một số tiêu chuẩn ISO là một phần. Đây không phải là lần đầu tiên một sáng kiến ​​làm sạch không gian như vậy được đưa ra. Tuy nhiên, đây là hệ thống xếp hạng quốc tế đầu tiên phù hợp với các hướng dẫn của Liên hợp quốc về tính bền vững lâu dài của các hoạt động ngoài không gian.

ISO đã phát triển loạt tiêu chuẩn về không gian trong nhiều năm, hàng trăm tiêu chuẩn trong số đó đang được sử dụng cho nhiều sứ mệnh không gian được thực hiện trên khắp thế giới. Tiêu chuẩn Quốc tế về không gian được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 20, Hàng không và vũ trụ , và các tiểu ban SC 13, Hệ thống truyền thông tin và dữ liệu không gian và SC 14, Hệ thống vũ trụ, phát triển và thực hiện. Ban thư ký của ISO / TC 20 và hai tiểu ban này được cung cấp bởi ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ.

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn

Hà My