Tiêu chuẩn quốc tế – công cụ thiết yếu để giải quyết nhiều thách thức cấp bách

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 22, 2022 | 8:58 - Lượt xem: 823

Tiêu chuẩn quốc tế là những công cụ thiết yếu để giải quyết nhiều thách thức cấp bách của thế giới, đặc biệt là những thách thức liên quan đến phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của điều này, ISO đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn cho các chuyên gia tiêu chuẩn về cách đề cập đến các vấn đề về tính bền vững trong tất cả các ấn phẩm của ISO.

ISO Guide 82, Hướng dẫn đề cập tính bền vững trong tiêu chuẩn, cung cấp tư vấn cho các nhà biên soạn tiêu chuẩn về cách tính đến các vấn đề bền vững trong việc soạn thảo hoặc soát xét các tiêu chuẩn ISO. Nó giúp nâng cao nhận thức về những thách thức của phát triển bền vững cho các chuyên gia tiêu chuẩn và cung cấp cho họ cách tiếp cận có hệ thống và nhất quán để xác định và đánh giá các yếu tố bền vững vốn có trong mỗi dự án tiêu chuẩn hóa. Nó cũng đưa ra cách thức phản ánh các yếu tố tính bền vững trong văn bản.

Hướng dẫn đã được cập nhật so với phiên bản năm 2014 và bao gồm thông tin về cách các tiêu chuẩn ISO có thể hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs), một sáng kiến ​​toàn cầu được thiết kế để chuyển đổi thế giới sang một con đường thịnh vượng, toàn diện và kiên cường hơn. Nó cũng cung cấp hướng dẫn để xác định quan hệ đối tác với các tổ chức khác nhằm tăng cường khả năng tích hợp các SDG này trong quá trình soạn thảo.

ISO Guide 82 giúp nâng cao nhận thức về những thách thức của phát triển bền vững  

Ông Jimmy Yoler, Trưởng nhóm công tác chịu trách nhiệm sửa đổi hướng dẫn, cho biết sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn ISO duy trì tính phù hợp trong việc giúp chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng đóng góp vào việc đạt được các SDG của Liên Hợp Quốc.

Hướng dẫn này sẽ cải thiện hiểu biết của các thành viên ban kỹ thuật về tính bền vững là gì, cũng như sự phức tạp của nó. Nó cũng sẽ khuyến khích họ thu lượm thêm kiến ​​thức chuyên môn và quan hệ đối tác trong lĩnh vực phát triển bền vững, xác định và giải quyết các chủ đề bền vững trong xây dựng tiêu chuẩn. Điều này sẽ mang lại giá trị gia tăng cho đóng góp của các tiêu chuẩn quốc tế ISO nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

Theo VietQ