Tiêu chuẩn Quốc gia của Trung Quốc về đặc tính trắc quang của đèn ban ngày dành cho xe điện

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 22, 2018 | 16:48 - Lượt xem: 1070

Ngày 07/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về đặc tính trắc quang của đèn ban ngày dành cho xe điện trong thông báo mã G/TBT/N/CHN/1289.

Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính trắc quang, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra và các quy định khác của đèn ban ngày dành cho xe điện.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 06/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5748_00_x.pdf

Theo tbt.gov.vn