Tiêu chuẩn QCVN 02-30:2018 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 28, 2018 | 11:07 - Lượt xem: 2069

Việc ban hành tiêu chuẩn QCVN 02-30:2018/BNNPTNT sẽ là điều kiện để đánh giá chợ  đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm từ đó có những giải pháp quản lý phù hợp, để các sản phẩm, hàng hóa bán ra tại chợ đảm bảo các yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quy chuẩn không áp dụng đối với các chợ truyền thống, dân sinh, nông thôn, miền núi; chợ chuyên kinh doanh động vật sống; chợ tạm; chợ nổi….

 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản – Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản. Quy chuẩn không áp dụng đối với các chợ truyền thống, dân sinh, nông thôn, miền núi; chợ chuyên kinh doanh động vật sống; chợ tạm; chợ nổi.

     Trong các yêu cầu của tiêu chuẩn QCVN 02-30:2018/BNNPTNT, đáng chú ý tiêu chuẩn yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cần áp dụng công nghệ 4.0 vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa để hỗ trợ quản lý Nhà nước, nắm thông tin trong nước, cân bằng cung cầu nhằm giải cứu nông sản. Làm sao để toàn bộ chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến DN và người tiêu dùng cùng tham gia.

     Theo số liệu thống kê của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), hiện cả nước có 8.539 chợ, trong đó có 83 chợ đầu mối, chiếm 0,97% tổng số chợ của cả nước, tốc độ phát triển chợ đầu mối bình quân giai đoạn 2010 – 2017 đạt 4,5%. Một số chợ đầu mối còn hạn chế về trang thiết bị dẫn đến các sản phẩm trong chợ chưa được đảm bảo. Các hàng hóa thực phẩm phần lớn đều không có khả năng truy xuất.

     Đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có thể nói rằng 100% các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều thực hiện chức năng bán lẻ hàng hóa. Theo thống kê đến nay có tổng cộng 108 chợ đã được phân hạng gồm 01 chợ hạng 1, 12 chợ hạng 2 và 95 chợ hạng 3. Xét về số người bình quân mỗi chợ phục vụ bình quân 10.791 người, cao hơn so với cả nước (10.243 người/chợ). Như vậy, số chợ bình quân/xã, phường, thị trấn là gần 1 chợ, tương đương với mức bình quân của cả nước.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch và đàm phán với doanh nghiệp hình thành dự án Chợ đầu mối nông sản huyện Thuận Thành. Sở Công thương đã phối hợp với UBND huyện Thuận Thành tiến hành đàm phán với doanh nghiệp có đề xuất Dự án Khu dịch vụ phức hợp – Chợ đầu mối nông sản Thuận Thành. Dự án Chợ đầu mối nông sản khởi động sẽ có tác động lớn, kích thích và thúc đẩy phát triển trang trại và sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng chuyên canh, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 11/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX về việc đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại đến năm 2025.

     Việc ban hành tiêu chuẩn QCVN 02-30:2018/BNNPTNT  sẽ là điều kiện để đánh giá chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm từ đó có những giải pháp quản lý phù hợp, để các sản phẩm, hàng hóa bán ra tại chợ đảm bảo các yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

TH