Tiêu chuẩn mới sẽ giúp đánh giá thay đổi hệ thống máy bay

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2019 | 10:55 - Lượt xem: 1301

Một tiêu chuẩn quốc tế mới do Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM Quốc tế) phát triển sẽ cung cấp hướng dẫn trong việc đánh giá sự thay đổi của máy bay. Ủy ban phát triển hệ thống máy bay ASTM Quốc tế (F39) đã phê chuẩn tiêu chuẩn, sẽ sớm được công bố dưới tên gọi là F3361.

Theo Dale Scheid, thành viên của tổ chức ASTM Quốc tế, một kỹ sư điện tử hàng không tại Air Methods Corporation, tiêu chuẩn mới sẽ giúp các bên liên quan xác định xem những thay đổi đối với những máy bay đã được chứng nhận nên được mô tả là những thay đổi chính hay phụ.

Tại Hoa Kỳ, các lựa chọn thay thế lớn trên máy bay cần có sự chấp thuận của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ trong khi những thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu dữ liệu được FAA chấp nhận.

Scheid cũng chỉ thêm rằng có nhiều đơn vị, tổ chức được hưởng lợi từ tiêu chuẩn mới này, bao gồm: Đơn vị chứng nhận máy bay và cơ khí nhà máy điện; Trạm sửa chữa chứng nhận; Chủ sở hữu máy bay; và Người điều khiển máy bay.

(Nguồn: Biên dịch theo https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/new-standard-will-help-evaluate-plane-alterations)