Tiêu chuẩn mới giúp đánh giá chất lượng môi trường trầm tích

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 7, 2019 | 10:54 - Lượt xem: 1524

Một tiêu chuẩn mới của ASTM Quốc tế sẽ giúp các chuyên gia đánh giá môi trường thực hiện các nghiên cứu hiệu quả hơn về trầm tích, ma trận của nước và thành phần độ hạt, khoáng vật lắng xuống đáy nước.

Theo Eileen Snyder, thành viên của ASTM Quốc tế, làm việc tại Alpha Analytical Inc thì Tiêu chuẩn mới được tổ chức như một bộ công cụ áp dụng cho một loạt các địa điểm trầm tích, từ các địa điểm lớn đến các địa điểm nhỏ hơn nằm trong các khu vực sinh thái, tiêu chuẩn đồng thời cũng giải thích cách các phương pháp phân tích được sử dụng cho hành động khắc phục trầm tích rất khác so với các phương pháp thông thường đang được sử dụng cho các loại đất khác.Cụ thể, tiêu chuẩn (E3163) bao gồm: thử nghiệm tính chất vật lý, phương pháp phân tích hóa học, quy trình lấy mẫu thụ động, thử nghiệm sinh học và thử nghiệm độc tính, phương pháp và quy trình pháp y môi trường và quy trình phát triển phương pháp.

Theo Snyder, đối tượng sử dụng tiêu chuẩn mới có thể bao gồm các cơ quan quản lý, nhà tài trợ dự án, tư vấn môi trường, các nhà phân tích và đánh giá rủi ro. Ủy ban của ASTM Quốc tế về đánh giá môi trường, quản lý rủi ro và hành động khắc phục (E50) đã phát triển ra tiêu chuẩn này./.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn (E3163) vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin (ĐT 024 37562608, email: tttt@tcvn.gov.vn).

(Nguồn: Biên dịch theo https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/new-standard-will-help-environmental-testing-sediment)