Tiêu chuẩn ISO 31000 – Quản lý rủi ro hiệu quả

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 21, 2021 | 10:01 - Lượt xem: 980

Không chỉ quan tâm đến vấn đề giải quyết rủi ro, tiêu chuẩn ISO 31000:2018 còn xem xét khả năng “phơi nhiễm” tiềm ẩn, những nguy cơ có thể xảy ra để tìm cách phòng ngừa hiệu quả nhất.

Khi đại dịch, thiên tai và tội phạm mạng tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới, các tổ chức phải nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với việc gián đoạn, ảnh hưởng trong kinh doanh. Mang tính biểu tượng trong quản lý rủi ro, tiêu chuẩn ISO 31000 đóng vai trò quan trọng ở cấp độ này. Bản hướng dẫn mới vừa được xuất bản giúp người dùng tận dụng tối đa.

ISO 31000:2018 – Quản lý rủi ro – Hướng dẫn thực hành giúp tổ chức tích hợp khuôn khổ ra quyết định hiệu quả vào quản trị, lãnh đạo và văn hóa của họ bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng ISO 31000. Rủi ro bao gồm bất cứ điều gì có thể tạo ra sự không chắc chắn về các mục tiêu của tổ chức hoặc gây ra sự sai lệch so với những gì đã được mong đợi. 

Chúng không chỉ là mối đe dọa đối với sức mạnh hoặc khả năng tồn tại của tổ chức mà còn có thể là một nguồn cơ hội. Danh tiếng, những thay đổi chính trị và tác động của biến đổi khí hậu là những ví dụ về những gì cần được xem xét khi quản lý rủi ro một cách hiệu quả. 

Bản thân tiêu chuẩn giải thích khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro, đồng thời mô tả khuôn khổ và quy trình để xác định quản lý rủi ro. Những hướng dẫn mới này thậm chí còn đi sâu hơn, chúng chứa nhiều thông tin và bối cảnh về điều khoản của tiêu chuẩn ISO 31000, đặc biệt là khuyến nghị về việc phát triển kế hoạch tích hợp rủi ro vào cấu trúc hiện tại của tổ chức để giao tiếp với các bên liên quan đảm bảo việc giám sát và đánh giá rủi ro kế hoạch quản lý,…

ISO 31000:2018 – Quản lý rủi ro – Hướng dẫn thực hành được phát triển với sự hợp tác của UNIDO (Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc).

ISO 31000: 2018 cung cấp hướng dẫn về quản lý rủi ro mà các tổ chức phải đối mặt. Việc áp dụng nguyên tắc này có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ tổ chức nào và bối cảnh của tổ chức đó. ISO 31000: 2018 cũng cung cấp cách tiếp cận chung để quản lý bất kỳ loại rủi ro nào và không dành riêng cho ngành hoặc lĩnh vực nào.

ISO 31000: 2018 có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của tổ chức và có thể áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào, bao gồm cả việc ra quyết định ở tất cả các cấp.

  Hà My