Tiêu chuẩn hóa nông nghiệp hữu cơ niềm tin mới với người tiêu dùng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 7, 2018 | 14:31 - Lượt xem: 1181

Với mục tiêu đưa tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vào cuộc sống và chấp nhận chúng như các tiêu chí kỹ thuật sẽ đem lại sự phát triển bền vững cũng như tạo được lòng tin với người tiêu dùng trong nền công nghiệp hữu cơ.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn, xanh sạch, đẹp và thân thiện với môi trường ngày càng cao, nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, những khó khăn gặp phải trong việc áp dụng và chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn hữu cơ, công bố, gắn nhãn cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ… còn chưa phổ biến rộng rãi, thông tin thiếu minh bạch và chưa trở thành nhu cầu tất yếu đối với cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Đưa tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vào cuộc sống sẽ tạo được lòng tin với người tiêu dùng

Trước tình trạng đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ và trình Bộ KH-CN công bố từ cuối năm 2017 với số hiệu TCVN 11041:2017. Trong đó, nhóm tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn này đề cập một cách toàn diện tới quá trình sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và các hướng dẫn về nội dung này trong hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.

 Việc xây dựng và hoàn thiện nhóm TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sẽ giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tìm hiểu và áp dụng đúng bộ TCVN về nông nghiệp hữu cơ, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường quốc tế tốt hơn