Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 28, 2020 | 14:48 - Lượt xem: 2447

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp có khả năng hạn chế dòng chảy tự do của hàng hóa và sự phát triển của doanh nghiệp. ASEAN, thông qua Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) đang hoạt động tích cực nhằm cắt giảm, tiến tới xóa bỏ các rào cản này, tạo thuận lợi cho sự lưu thông hàng hóa trong và liên khu vực.

1. Giới thiệu về ACCSQ

 Hội nghị ACCSQ 52 tại Myanmar (tháng 11/2019)

Được thành lập năm 1992, ACCSQ sứ mệnh xóa bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại, tạo điều kiện cho việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do của ASEAN và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đại diện Việt Nam tham gia ACCSQ cùng 9 cơ quan tiêu hóa quốc gia của các nước thành viên khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, ACCSQ đã thành lập các nhóm công tác/nhóm công tác sản phẩm chuyên ngành (WG/PWG) nhằm tăng cường hài hòa các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và hài hòa quy chế quản lý đối với các sản phẩm ưu tiên hội nhập.

Tính đến năm 2020, ACCSQ có 13 nhóm công tác trực thuộc gồm:

– Nhóm công tác về Tiêu chuẩn – Working Group on Standards (WG1)

– Nhóm công tác về Đánh giá sự phù hợp – Working Group on Conformity Assessment (WG2)

– Nhóm công tác về Đo lường pháp định – Working Group on Legal Metrology (WG3)

– Ủy ban hỗn hợp chuyên ngành thiết bị điện, điện tử – Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE)

– Ủy ban Mỹ phẩm ASEAN – ASEAN Cosmetic Committee (AEC)

– Nhóm công tác về Dược phẩm – Pharmaceutical Product Working Group (PPWG)

– Nhóm công tác về Thực phẩm chế biến sẵn – Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG)

– Nhóm công tác về sản phẩm ô tô – Automotive Product Working Group (APWG)

– Nhóm công tác về Y dược cổ truyền và thực phẩm chức năng – Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSWG)

– Nhóm công tác về Xây dựng – Working Group on Building and Construction (BCWG)

– Nhóm công tác về sản phẩm cao su – Rubber-Based Product Working Group (RBPWG)

– Nhóm công tác về Thiết bị y tế – Medical Devices Product Working Group (MDPWG)

– Nhóm công tác về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp thương mại số – Working Group on Standards and Conformance for Digital Trade (DTSCWG)

Cơ cấu tổ chức của ACCSQ và các Bộ, ngành tham gia điều phối hoạt động nhóm công tác

ACCSQ cũng hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC), Dự án hỗ trợ hội nhập khu vực của EU cho ASEAN (EU ARISE), Viện Vật lý kỹ thuật Đức (PTB), Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand… để thực hiện các sáng kiến của ACCSQ về STRACAP, bao gồm các sáng kiến về tăng cường năng lực.

Hiện nay, ACCSQ đang triển khai Kế hoạch Chiến lược ASEAN về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp đến năm 2025 nhằm tăng cường sự đóng góp của ACCSQ trong việc đảm bảo chất lượng và gây dựng lòng tin đối với các sản phẩm và dịch vụ của ASEAN.

2. Các kết quả đạt được

2.1. Hài hòa tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hài hòa các tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên ASEAN với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Đến nay, ASEAN đã hài hòa hơn 300 tiêu chuẩn tiêu chuẩn và các quy chuẩn kỹ thuật.

– Đường dẫn cơ sở dữ liệu các tiêu chuẩn đã hài hòa trong ASEAN https://atr.asean.org/index.php/standards/

2.2. Ký kết và triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA)

Các MRA thừa nhận kết quả thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm cho phép hàng hóa được thử nghiệm và chứng nhận bởi các tổ chức ĐGSPH được chỉ định trong ASEAN. Do đó, giúp giảm chi phí và thời gian vận chuyển sản phẩm mà không ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng sản phẩm.

Các MRA đang triển khai:

– Lĩnh vực điện, điện tử: ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment (2002)

Đường dẫn đến danh sách các tổ chức ĐGSPH được chỉ định theo ASEAN EE MRA

https://asean.org/?static_post=listed-testing-laboratories-and-certification-bodies-under-the-asean-sectoral-mra-for-electrical-and-electronic-equipment-2

– Lĩnh vực dược phẩm: ASEAN Sectoral MRA for GMP Inspection of Manufacturers for Medicinal Products (2009)

– Lĩnh vực dược phẩm: ASEAN MRA on Bio-Equivalence (BE) Study Report (2017)

– Lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn: MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff (2018)

Đường dẫn đến các MRA đang triển khai trong ASEAN https://asean.org/?static_post=asean-sectoral-mras

Các MRA sắp ký kết:

– Lĩnh vực ô tô: ASEAN MRA on Type Approval for Automotive Product (dự kiến ký kết năm 2020)

– Lĩnh vực xây dựng: ASEAN MRA on Building and Construction Materials (dự kiến ký kết năm 2020)

2.3. Hài hòa quy chế quản lý

Hơn cả việc hài hòa tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và ký kết MRA, ASEAN tiến thêm một bước bằng việc hài hòa quy chế quản lý, cho phép phân phối sản phẩm dễ dàng hơn trong ASEAN.

Các thỏa thuận hài hòa quy chế quản lý đã ký:

– Lĩnh vực mỹ phẩm: Agreement on the ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme (2003) – ASEAN Cosmetic Directive

– Lĩnh vực điện-điện tử: Agreement on the ASEAN Harmonised Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (2005)

– Lĩnh vực thiết bị y tế: ASEAN Medical Device Directive (2014)

Các thỏa thuận hài hòa quy chế quản lý sắp ký:

– Lĩnh vực y dược cổ truyền và thực phẩm chức năng: ASEAN Agreement on Traditional Medicines, ASEAN Agreement on Health Supplements

2.4. Các hướng dẫn về TCĐLCL do ACCSQ xây dựng

–  Hướng dẫn của ASEAN về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp 

Hướng dẫn của ASEAN về Công nhận và Đánh giá sự phù hợp 

– Hướng dẫn của ASEAN về Hài hòa tiêu chuẩn

Hướng dẫn của ASEAN về Thực hành Pháp quy Tốt

3. Lịch tổ chức các phiên họp của ACCSQ năm 2020 do Việt Nam đăng cai

Tên phiên họp Thời gian tổ chức dự kiến
Hội nghị lần thứ 31 của Nhóm công tác cao su (RBPWG) Tháng 7/2020

Cuộc họp các đầu mối ACCSQ và các nhóm công tác của ACCSQ

Tháng 7/2020

(Lịch tổ chức sẽ được cập nhật khi có thông báo chính thức)

Vụ Hợp tác Quốc tế