Tiếp tục ‘nới lỏng’ các quy định mã vạch nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 10, 2020 | 15:15 - Lượt xem: 1211

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện “nới lỏng” các quy định về mã số mã vạch nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

Người khai hải quan không phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng MSMV nước ngoài khi làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu. 

Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ KH&CN về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn dịch Covid theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thống nhất như sau:

Về việc gắn mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài trên hàng hóa xuất khẩu, không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng MSMV nước ngoài khi làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng MSMV của nước ngoài gắn trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Về việc ủy quyền sử dụng mã nước ngoài, cơ quan hải quan yêu cầu bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm một trong các hình thức sau: Văn bản ủy quyền; thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.

Cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng MSMV nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp trong thông quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, điều tra các vụ án phát hiện doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thì có văn bản thông báo cụ thể cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25/5/2020, Bộ KH&CN đã có công văn số 1493/BKHCN-TĐC gửi Bộ Tài chính hướng dẫn rõ về bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi trong việc sử dụng mã nước ngoài, Bộ KH&CN đã giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính xác nhận sử dụng mã nước ngoài trong thời gian 1 ngày làm việc.

Đồng thời xem xét, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính này trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và nghiên cứu tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019.

Hiện, Bộ KH&CN cũng đã yêu cầu một số Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận sử dụng mã nước ngoài.

Đáng chú ý trước kiến nghị của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính đã xem xét, giảm 50% mức phí cấp xác nhận sử dụng mã nước ngoài. Hiện Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020), trong đó quy định kể từ ngày 26/5/2020, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.