Tiếp tục đình chỉ lưu hành toàn quốc dung dịch rửa tay Green Cross 70ml hương dưa táo

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 22, 2021 | 14:48 - Lượt xem: 1010

Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo loại 70ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, theo Cục Quản lý Dược, căn cứ công văn số 501/VKNT-KHTH đề ngày 21/10/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0049/VKN-KTMP2021 đề ngày 15/10/2021 về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo – 70ml”, số lô: 3G4211310, do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cho thấy mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. 

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo – 70ml” (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 187/19/CBMP-BD), số lô: 3G4211310, do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam (Địa chỉ: 28 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Dung dịch nước rửa tay  Green Cross hương dưa táo tiếp tục bị đình chỉ lưu hành do không đảm bảo chất lượng

Công ty TNHH Green Cross Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2021.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Green Cross Việt Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2021.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Được biết, trước đó Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên – 100ml”. Cụ thể, Công văn nêu rõ căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Căn cứ công văn số 470/VKNT-KHTH đề ngày 04/10/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0031/VKN-KTMP2021 đề ngày 30/9/2021 về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên – 100ml” (Số lô: 3F2921320; hạn dùng: 090624; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 187/19/CBMP-BD) do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam sản xuất, mẫu mỹ phẩm nêu trên lấy tại Siêu thị MM Mega Market Bình Phú (đường Bình Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM) không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Cụ thể, theo Cục Quản lý Dược, căn cứ công văn số 501/VKNT-KHTH đề ngày 21/10/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0049/VKN-KTMP2021 đề ngày 15/10/2021 về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo – 70ml”, số lô: 3G4211310, do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cho thấy mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. 

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo – 70ml” (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 187/19/CBMP-BD), số lô: 3G4211310, do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam (Địa chỉ: 28 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Dung dịch nước rửa tay  Green Cross hương dưa táo tiếp tục bị đình chỉ lưu hành do không đảm bảo chất lượng

Công ty TNHH Green Cross Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2021.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Green Cross Việt Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2021.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Được biết, trước đó Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên – 100ml”. Cụ thể, Công văn nêu rõ căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Căn cứ công văn số 470/VKNT-KHTH đề ngày 04/10/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0031/VKN-KTMP2021 đề ngày 30/9/2021 về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên – 100ml” (Số lô: 3F2921320; hạn dùng: 090624; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 187/19/CBMP-BD) do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam sản xuất, mẫu mỹ phẩm nêu trên lấy tại Siêu thị MM Mega Market Bình Phú (đường Bình Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM) không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.