Tích hợp và cung cấp hai thủ tục hành chính về đo lường trên cổng dịch vụ công quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 15, 2021 | 14:04 - Lượt xem: 960

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải cách nền hành chính của một quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chính phủ số là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam xác định, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần của Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2260/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2020 về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Quyết định số 2598/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Quyết định số 3591/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2020 về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính về đo lường cấp độ 4 tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với 02 TTHC: điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường; gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo.

Hai thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trên môi trường mạng cấp độ 4 về lĩnh vực đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ là TTHC điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường và TTHC gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo đã chính thức tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia vào cuối năm 2020.

Thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bao gồm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

Qua đó, với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và Dịch vụ công trực tuyến mức 4, người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại nhiều những lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.  

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Trần Quý Giầu – Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường