Thúc đẩy năng suất chất lượng: Điểm nhấn từ địa phương

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Tám 15, 2020 | 14:21 - Lượt xem: 932

Trong năm 2019, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đã được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong quá trình thúc đẩy năng suất chất lượng (NSCL) tại địa phương thời gian qua, Ban điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” cho biết, việc triển khai kế hoạch 2019 -2020 vẫn được xúc tiến tích cực.

Đoàn công tác của Tổng cục TCĐLCL làm việc với Sở KH&CN Quảng Ninh về hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng tại địa phương trong giai đoạn tới.

Tính đến cuối năm 2019, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn khoảng 500 lượt doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL; áp dụng TCVN, QCVN; chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng, áp dụng TCCS… với sự triển khai mạnh mẽ tại các địa phương như: Hà Nội, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Lạng Sơn…

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Chương trình NSCL được liên tục thực hiện. Trong các năm từ 2016-2019, hàng trăm hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về NSCL, Giải thưởng chất lượng được tổ chức với sự tham dự của gần 2000 lượt đại biểu.

Bên cạnh đó, các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về NSCL do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức trong khuôn khổ dự án 1, 2 và trực tiếp tổ chức đào tạo, tập huấn về NSCL, Giải thưởng chất lượng và các nội dung liên quan khác cho gần 1.000 lượt cán bộ các sở, ban ngành, doanh nghiệp tại địa phương.

Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, nhiều địa phương có dự án triển khai ở giai đoạn II đạt hiệu quả tương đối tốt như Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Cà Mau… Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số địa phương việc triển khai dự án còn chậm trễ. Lý  do chủ yếu vẫn là: hạn chế về đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực NSCL; kinh phí được bố trí hạn hẹp hoặc không được bố trí; không xây dựng được cơ chế tài chính; doanh nghiệp chưa chủ động, chưa tích cực tham gia…

Mặc dù việc triển khai dự án NSCL địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, theo đánh giá của đa số các địa phương, hiệu quả triển khai dự án là rõ nét. Cùng với hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng đã khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của hoạt động TCĐLCL ở địa phương; gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất và đời sống.

Ban điều hành Chương trình cho biết hiện có 58/63 địa phương đã có dự án NSCL được phê duyệt. Một số địa phương không xây dựng dự án NSCL thuộc Chương trình nhưng đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL trong khuôn khổ các Chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ.

Được biết, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương nằm trong Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được triển khai rộng khắp trên 58 tỉnh, thành phố. Bên cạnh những kết quả nổi bật, làm thay đổi diện mạo của nhiều doanh nghiệp thì đâu đó vẫn còn những khó khăn mà các địa phương vẫn còn phải đối diện.

Mặc dù, các địa phương đã có những cố gắng, nỗ lực trong triển khai dự án NSCL địa phương, tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ quản lý, tư vấn NSCL còn rất thiếu, nguồn kinh phí sử dụng chủ yếu từ ngân sách địa phương rất hạn hẹp, đặc biệt đối với các địa phương điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, do đó, quy mô các dự án địa phương thường rất hạn chế.

Mặt khác, doanhh nghiệp ở địa phương hầu hết là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nhận thức và sự quan tâm, chủ động thực hiện các cải tiến còn chưa đầy đủ. Do đó, phong trào năng suất chất lượng mới được triển khai ở bề rộng, việc duy trì, phát triển và tạo lập văn hóa năng suất vẫn là thách thức lớn của Chương trình.

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL tại địa phương, các chuyên gia cho rằng, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; tập trung tuyên truyền về các mô hình điểm, doanh nghiệp điển hình trong phong trào năng suất chất lượng; Kết quả, hiệu quả triển khai các dự án NSCL ngành, địa phương; Tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng.

Theo VietQ