Thúc đẩy năng suất chất lượng của DN: Kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 21, 2017 | 1:37 - Lượt xem: 2748

Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Chi cục TCĐLCL tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Chi cục TCĐLCL tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp – kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng” tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.nghiệp – kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng” tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải chủ trì hội thảo.

Thúc đẩy năng suất chất lượng của DN: Kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng - ảnh 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải phát biểu tại hội thảo 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận về áp dụng VietGAP và nông nghiệp hữu cơ góp phần đảm bảo an toàn cho sản phẩm nông nghiệp; báo cáo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng thành công các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng, mô hình VietGAP của 3 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Dược phẩm Ladophar, Công ty TNHH Yoshimoto Mushroom Việt Nam, Công ty Cổ phần Rừng hoa Đà Lạt) và ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà quản lý, chuyên gia năng suất chất lượng và doanh nghiệp về kinh nghiệm triển khai dự án năng suất chất lượng và giải pháp nhân rộng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội thảo các doanh nghiệp đã được tham quan thực tế tại 2 doanh nghiệp áp dụng thành công các giải pháp cải tiến năng suất và mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Tượng Sơn; Công ty Cổ phần Long Đỉnh).

Đại diện cơ quản lý Chương trình cũng có đã phần trình bày sơ lược kết quả triển khai Chương trình giai đoạn từ năm 2011 đến nay cũng như phổ biến định hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhân rộng của Chương trình giai đoạn 2018 -2020. Theo đó, năm 2018 Chương trình sẽ tập trung thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, gồm:

Nhóm nhiệm vụ đào tạo: đào tạo chuyên gia về LSS đai vàng, đai xanh, đai đen cho các doanh nghiệp và cán bộ tư vấn năng suất chất lượng tại các tổ chức sự nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương; đào tạo nhân lực hàn phù hợp với chuẩn mực quốc tế phục vụ ngành cơ khí chế tạo;

Nhóm nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý/công cụ/mô hình cải tiến năng suất: công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001); hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến NSCL; hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005 cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn (khu vực Tây Nguyên); phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN); công cụ Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); công cụ Mô hình nhóm huấn luyện (TWI); Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000); tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm hàn (ISO 3834) và phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN.

Thúc đẩy năng suất chất lượng của DN: Kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng - ảnh 2

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp khu vực  Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã được Bộ Khoa học – Công nghệ tham mưu, soạn thảo và Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt ngày 21/5/2010. Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình đã giúp các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trung tâm Smedec 2, Viện Năng suất Việt Nam, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL… là các đơn vị chủ trì có vai trò nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng và nhân rộng áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

(Nguồn:vietq)