Thủ tướng ban hành danh sách 17 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ KH&CN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 22, 2018 | 1:03 - Lượt xem: 1658

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo đó, Bộ KH&CN có 17 đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

 1. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
 2. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
 3. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
 4. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc
 5. Viện Ứng dụng công nghệ
 6. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
 7. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 8. Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng
 9. Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
 10. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ
 11. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế
 12. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước
 13. Văn phòng Công nhận chất lượng
 14. Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 15. Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
 16. Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (tên viết tắt là VnExpress)
 17. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN, về cơ cấu tổ chức, Bộ KH&CN có 25 đơn vị trực thuộc, trong đó có 21 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.