Thu hồi toàn quốc một sản phẩm do Công ty Dược phẩm USA-NIC sản xuất

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 14, 2019 | 14:58 - Lượt xem: 1760

Thu hồi toàn quốc Viên nén Methylprednisolone 16 mg, SĐK: VD-19224-13, Số lô: 804060 NSX: 20.04.2018, HD: 20.04.2021 do Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC (NIC phẩm) sản xuất.

Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC (NIC Pharma) có địa chỉ tại lô 11D, đường c, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bĩnh Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 156/BC-KN gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 524/KNKT 2019 ngày 18/7/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 13108/QLD-CL ngày 06/08/2019 về việc xử lý lô thuốc Viên nén Methylprednisolone 16 mg, SĐK: VD-19224-13, số lô: 804060 NSX: 20.04.2018, HD: 20.04.2021 do Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC sản xuất. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy 03 mẫu bổ sung và gửi mẫu đã lấy tới Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh để kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu Độ hòa tan.

Ngày 07/10/2019, Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 504/VKNTKHTH của Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm các phiếu kiểm nghiệm số 1429/VKN-YC2019, 1430/VKN-YC2019, 1431/VKN-YC2019 ngày 02/10/2019 báo cáo kết quả lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc Viên nén Methylprednisolone 16mg số lô: 804060 NSX: 20.04.2018, HD: 20.04.2021 nêu trên là không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan. Như vậy lô thuốc Viên nén Methylprednisolone nêu trên được xác định là vi phạm mức độ 3.

Cục Quản lý Dược yêu cầu:

1. Thu hồi toàn quốc Viên nén Methylprednisolone 16 mg, SĐK: VD- 19224-13, Số lô: 804060 NSX: 20.04.2018, HD: 20.04.2021 do Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC sản xuất.

2. Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC phối họp với nhà phân phối thuốc, phải: + Trong thời hạn 48h kể từ ngày ký Công văn này, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng Viên nén Methylprednisolone 16 mg, SĐK: VD-19224-13, số lô: 804060 NSX: 20.04.2018, HD: 20.04.2021 do Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC sản xuất và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 33 ngày kể từ ngày ký Công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

3. Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

4. Sở Y tế Tp. HCM kiểm tra và giám sát Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng thông báo, thu hồi toàn quốc lô thuốc Viên nén dài bao phim Cetirizin (Cetirizine 2HC1 lOmg), SĐK: VD-19303-13, số lô: 002171, HD: 14/4/2020 do Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 sản xuất.

Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM lấy tại Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan.

Hồng Anh