Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn của Công ty TNHH LEAN Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 4, 2020 | 9:05 - Lượt xem: 1817

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ký Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn và thẻ chuyên gia tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Công ty TNHH LEAN Việt Nam.

Công ty TNHH LEAN Việt Nam là tổ chức tư vấn được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn số 2075/TĐC-HCHQ ngày 16/7/2019 về tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn và thẻ chuyên gia tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Công ty TNHH LEAN Việt Nam.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, tổ chức tư vấn này đã không tuân thủ những quy định về hoạt động tư vấn. Cụ thể: Trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty TNHH LEAN Việt Nam đã không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 như hệ thống tài liệu bao gồm sổ tay, các quy trình nghiệp vụ, hồ sơ xem xét lãnh đạo, hồ sơ đánh giá nội bộ…

Ngoài việc không đảm bảo duy trì HTQLCL theo quy định, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra còn phát hiện số lượng chuyên gia tư vấn của công ty không đáp ứng quy định (trong 05 chuyên gia đăng ký và đã được cấp thẻ chuyên gia tư vấn có 01 chuyên gia đã nghỉ việc). Đồng thời, công ty không tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động định kỳ, không thông báo với cơ quan quản lý khi có có các thay đổi về địa chỉ văn phòng làm việc, biến động về chuyên gia tư vấn…

Với những sai phạm trên, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đình chỉ hiệu lực Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn số 2075/TĐC-HCHQ ngày 16/7/2019 đã cấp cho Công ty TNHH LEAN Việt Nam trong thời hạn 03 tháng và yêu cầu Công ty có trách nhiệm phải khắc phục, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại hoạt động tư vấn.

Tuy nhiên, sau thời gian 03 tháng bị đình chỉ, tổ chức tư vấn này không khắc phục sai phạm, chấn chỉnh lại hoạt động tư vấn. Công ty TNHH LEAN Việt Nam đã vi phạm điểm đ, khoản 2, Điều 23 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN. Do đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xem xét, quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đồng thời thu hồi 05 thẻ chuyên gia tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Công ty TNHH LEAN Việt Nam. Bao gồm: Chuyên gia tư vấn Đào Quang Minh, Nguyễn Thị Hoài Nhung, Vũ Trọng Hiếu, Trần Quang Hùng, Phùng Gia Bồng.

Công ty TNHH LEAN Việt Nam có trụ sở đăng ký tại số 3A, ngách 3, ngõ 514 Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội, địa chỉ văn phòng làm việc tại nhà 5N2, ngõ 100, Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, do ông Đào Quang Minh làm giám đốc.

Hà Thủy