Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN về việc quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sử dụng sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 8, 2022 | 16:17 - Lượt xem: 1389

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN về việc quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sử dụng sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Xem chi tiết tại đây 07_2022_TT_BKHCN