Thông tư Quy định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 17, 2018 | 16:52 - Lượt xem: 1627

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành thông tư số 11/2018/TT-BKHCN về quy định mức tế-kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Xem chi tiết tại đây Thông tư số 11/2018