Thông tư 04/2022/TT-BKHCN về việc quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 8, 2022 | 16:26 - Lượt xem: 943

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2022/TT-BKHCN về việc quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Xem chi tiết tại đây 04_2022_TT_BKHCN

phu luc 1-10_Thong tu_04_2022_TT_BKHCN

phu luc 11_22_Thong tu_04_2022_TT_BKHCN

phu luc 23-31_Thong tu_22_TT04_2022_TT_BKHCN