Tiếp tục tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành nước mắm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 15, 2019 | 15:03 - Lượt xem: 1234

 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm(TCVN 12607: 2019) do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thẩm định và trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia, hai Bộ cung cấp một số thông tin  chính thức về vấn đề này như sau:

Việc xây dựng, thẩm định và công bố Tiêu chuẩn quốc gia phải đảm bảo những nguyên tắc sau:
– Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội
– Đảm bảo nguyên tắc đồng thuận
– Đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích các bên liên quan
Thời gian qua, hai Bộ cũng nhận được những ý kiến khác nhau về Dự thảo Tiêu chuẩn nêu trên. Như vậy, Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận và chưa đảm bảo sự hài hòa lợi ích các bên liên quan.
Lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất giao Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản cùng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn này.
Chỉ đạo của hai Bộ cũng bám sát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 1967/VPCP-KGVX ngày 11/3/2019 do Văn phòng Chính phủ phát hành: Đó là giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về tiêu chuẩn nước mắm, tổ chức đối thoại tạo thống nhất, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống.
Thông tin báo chí liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN, Bộ KH&CN
P 907, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 39369506; Email: ttkhcn@most.gov.vn