Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 17, 2020 | 15:26 - Lượt xem: 1491

Ngày 16/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành thông báo số 4259/TB-HĐTD về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2883/BKHCN-TCCB ngày 25/9/2020 về việc tuyển dụng công chức năm 2020, ngày 28/10/2020 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây TB số 4259