Viện Năng suất Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 4, 2020 | 14:16 - Lượt xem: 1950

Viện Năng suất Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện với các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

1. Điều kiện chung:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b. Có đơn đăng ký dự tuyển.

c. Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm (Chi tiết theo Kế hoạch tuyển dụng).

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

 • Nghiên cứu viên – Phòng Nghiên cứu năng suất: 02 chỉ tiêu
 • Chuyên viên tư vấn năng suất chất lượng – Phòng Tư vấn cải tiến năng suất: 02 chỉ tiêu
 • Chuyên viên quản lý dự án – Phòng Tư vấn cải tiến năng suất: 01 chỉ tiêu
 • Chuyên viên tư vấn NSCL – Phòng Giải pháp quản lý và đổi mới sáng tạo: 01 chỉ tiêu
 • Chuyên viên tư vấn năng suất chất lượng – Phòng Phát triển dịch vụ: 02 chỉ tiêu
 • Chuyên viên phát triển dịch vụ – Phòng Đào tạo năng suất: 02 chỉ tiêu
 • Kế toán viên – Phòng Kế toán quản trị: 01 chỉ tiêu

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

f) 02 ảnh 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

 • Thời gian: từ ngày 04/05/2020 đến 04/06/2020 (trong giờ hành chính)
 • Tại: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Năng suất Việt Nam
 • Địa chỉ: Nhà F, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37561501/Máy lẻ 105, 106

6. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/01 thí sinh

Các thông tin chi tiết về tuyển dụng được thông báo tại Viện Năng suất Việt Nam và được đăng tải trên các trang web: www.tcvn.gov.vn và www.vnpi.vn.