Thông báo TUYỂN CHỌN tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện từ năm 2022) thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 5, 2021 | 15:18 - Lượt xem: 1991

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học  và công nghệ (thực hiện từ năm 2022) thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

  1. Phương thức tuyển chọn

Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 nêu trên.

Lưu ý: Đối với các nhiệm vụ có nội dung hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức/ doanh nghiệp, trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải có văn bản xác nhận/ đăng ký tham gia, phối hợp thực hiện và cam kết đối ứng để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, doanh nghiệp.

  1. Nơi nhận hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2021. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Tệp đính kèm: Quyết định của của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ ( Quyết định 1760 QĐ-BKHCNQuyết định 1761)

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911 626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.