Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023 | 9:48 - Lượt xem: 827

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322);

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322;

Thực hiện Quyết định số 1138/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322 như sau:

I. DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

 1. Danh mục nhiệm vụ thông báo tuyển chọn được chi tiết tại các Phụ lục số I, số II, số III và số IV kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 2. Phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 3. Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN.

II. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN

 1. Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ: 13h30 ngày 09/6/2023.
 2. Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: 11h30 ngày 08/7/2023.
 3. Ngày tiếp nhận hồ sơ được xác định theo khoản 5 Điều 8 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN, cụ thể như sau:
 4. a) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ;
 5. b) Trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: là ngày đóng dấu “ĐẾN” trên bao bì hồ sơ (đã được tổ chức đăng ký tuyển chọn niêm phong kín).
 6. c) Lưu ý vì tính chất bảo mật thông tin của hồ sơ đăng ký tuyển chọn nên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không chấp nhận hồ sơ gửi qua hệ thống thư điện tử; đồng thời không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhận được qua địa chỉ thư điện tử (nếu có).

 III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322 được chuẩn bị theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong kín và bên ngoài ghi rõ các thông tin như sau: tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

IV. NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN

 1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: các cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn (gồm: 01 bản gốc và 09 bản copy) về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
 3. Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại: 0243 7911615; 0243 7911626.
 4. Chi tiết danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2023 theo Quyết định số 1138/QĐ-BKHCN gửi kèm Thông báo này.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Xem thông báo 1724/TB-TĐC tại đây!

Xem quyết định 1138/QĐ-BKHCN tại đây!

Vụ KHTC