Thông báo thực hiện Quyết định số 1499/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022 | 10:38 - Lượt xem: 1325

Thực hiện Quyết định số 1499/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Bộ KH&CN thông báo như sau:

  1. Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)
  2. Hồ sơ nhiệm vụđược chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
  3. Nơi nhận Hồ sơ:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).
  4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục) chậm nhất trước ngày 11/9/2022.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.

Tệp đính kèm: QĐ 1499 QĐ BKHCN