Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 13, 2021 | 15:17 - Lượt xem: 1412

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

1. Tên nhiệm vụ: Nhân rộng đào tạo kiến thức về các phương pháp, công cụ, kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng

Mã số 02/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Minh Tâm

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Tên nhiệm vụ: Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở năm 2020

Mã số 02/2020-DA1-TC thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Quang Long

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Thời gian nghiệm thu: trong tháng 8/2021

Địa điểm nghiệm thu: Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.