Thông báo: Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia Nâng cao năng suất và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 22, 2021 | 14:21 - Lượt xem: 1128

1.Tên nhiệm vụ: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia và các dữ liệu khác

Mã số 04/2020-DA1-TC thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tạ Hoài Nam

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: năm 2020

2.Tên nhiêm vụ: Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, đánh giá Giải thưởng Chất lượng quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương năm 2020

Mã số 03/2020-DA1-TC thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đặng Thanh Huyền

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: năm 2020

3.Thời gian: trong khoảng thời gian từ 24-30/6/2021

4.Địa điểm: Tổng cục TCĐLCL, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội