Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất mô hình ứng dụng Lean cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 29, 2021 | 14:55 - Lượt xem: 1973

  1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất mô hình ứng dụng Lean cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số”
  • Mã số 03.1/DA2-2019 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Hoàng Xuân Hiệp
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội
  3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 01/2019 – 06/2020
  4. Thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu
  • Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 03/02/2021
  • Địa điểm: Tổng cục TCĐLCL, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội