Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023 | 11:32 - Lượt xem: 350

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

  1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khẩu chuẩn bị sản xuất trong nhà máy may, Mã số 03.12/NSCL-2022
  2. Mục tiêu nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khâu chuẩn bị sản xuất trong nhà máy may hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Hường
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
  3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 07/2023

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
TT Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 TS. Nguyễn Thị Hường Chủ nhiệm Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
2 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Thư ký khoa học Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
3 TS. Nguyễn Văn Hậu Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
4 TS. Chi Thị Minh Huệ Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
5 ThS. Ngô Thị Thanh Mai Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
6 ThS. Dương Thị Hoàn Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
7 ThS. Chu Thị Mai Hương Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
8 ThS. Trịnh Thị Thanh Hương Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
9 ThS. Nguyễn Phương Linh Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
10 ThS. Phạm Thị Lụa Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
11 ThS. Nguyễn Văn Thư Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
12 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
13 ThS. Định Thị Nhàn Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
14 ThS. Nguyễn Thị Phương Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
15 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khanh Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
16 ThS. Nguyễn Thị Ánh Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
17 ThS. Nguyễn Thị Hải Duyên Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
18 ThS. Phạm Thị Hương Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
19 ThS. Phạm Kim Quý Thành viên chính Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 10/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tại file đính kèm

Vụ KHTC