Thông báo kết quả tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ CT 712 (NSCL) năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 5, 2019 | 8:41 - Lượt xem: 954

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên truyền hình năm 2019” như sau:

  • Tổ chức chủ trì: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  • Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Anh Tuấn;
  • Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911615; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Xem chi tiết tại đây Thông báo kết quả tuyển chọn 2019