Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 8, 2021 | 11:30 - Lượt xem: 1270

Ngày 08/02/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 379/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục TCĐLCL.

Cụ thể kết quả thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục TCĐLCL các thí sinh tham dự thi có thể xem chi tiết tại đây: Thông báo kết quả dự thi tuyển công chức vòng 2